Kalite - Çevre - İSG Politikası

Firmamız, Pizza hamuru üretim ve pizza malzemelerinin şubelerine sevkiyatı kapsamında faaliyet göstermektedir.

 • Müşteri memnuniyetini esas alarak, hedeflerimize yönelik sürekli gelişim ve eğitim prensibiyle, Gıda Güvenliği ve Çevre Politikası felsefesini hayata geçirmek firmamızın genel politikasıdır.

 • Koşulsuz “Müşteri Memnuniyeti” ilkesi ile her geçen gün kendisini yenileyip geliştiren, değişen pazar şartlarına uyum sağlayan, başarılı olmanın ve başarıyı daimi kılmanın yolu, doğru teknik ve stratejiler yaratmaktan geçtiğine inanan, müşteri taleplerine öncelik veren ve tüm bu faaliyetlerinde çevresel etkilerini gözeterek, kendini daima yenileyen TERRA PİZZA GRUBU Gıda ve Çevre Güvenliği Politikasını bu temel ilkeler üzerine kurmuştur;

  • Önce “Toplum ve İnsan Sağlığı” düşüncesi ile temizlik ve hijyen kurallarını eksiksiz olarak yerine getirmek.
  • Hiçbir şekilde kaliteden ödün vermeden, müşterilerine en uygun fiyatta ve en üstün kalitede ürün / hizmet sunmak.
  • Müşterilerine sorunsuz hizmet verebilmek için sektörde kalitesini ispatlamış tedarikçilerimiz ile sürekli işbirliği kurarak hizmet zincirinin bütünlüğünü sağlamak.
  • Uyum yükümlülüklerine uyarak standartların koruması adına üretimin her aşamasında gerekli kontrol ve denetimleri yapmak.
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek amaca uygun makina ve ekipmanları kullanarak sürdürülebilir kaynakların kullanımını sağlamak.
  • Etkin Kontrol Sistemi ile ürünlerimizin tüketici ve çevre üzerindeki etkisini değerlendirmek.
  • Sürekli eğitim, gelişim ve iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamı sağlamak.
  • Uyum yükümlülüklerini yerine getirerek, işçi hakları ve iş güvenliğini etkin bir şekilde uygulayarak güvenli çalışma ortamı yaratmak.
  • Çevre yönetim sistemimizin strateji, politika, hedef, plan ve değerlerimize uygunluğunu sürekli gözden geçirerek performansı izlemek, bu yolla müşteri memnuniyetini arttırmak.
  • Çevreye verdiğimiz zararı en aza indirgeyerek faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıklarımızı kontrol ederek toplatılmasını sağlamak, atık çıkışlarını kontrol etmek ve çevreye zarar verebilecek tüm uygulamaları ortadan kaldırmak.
  • Doğal kaynakların etkin kullanılmasını, kirliliğin önlenmesini, faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek atıkların kaynağında azaltılması ve ayrıştırılmasını sağlamak.
  • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi esas alarak, önleyici yaklaşım felsefesi ile hareket etmek.